Har du svårt att få lån och letar efter banker eller långivare som skulle kunna bevilja ett privatlån till dig? Comboloan hjälper dig sondera bland vilka banker och långivare som eventuellt kan hjälpa dig.

Med uttrycket svårt att låna menar man att det föreligger någon omständighet som gör att bankerna och långivare är ovilliga att bevilja ett lån eller en kredit för en låntagare.

Ansök om lån idag

Vanliga anledningar till att banken säger nej till att låna

Några vanliga anledningar till att banken kan säga nej till ett lån är:

 • betalningsanmärkningar
 • att inkomster inte är tillräckligt stora eller säkra
 • hög kreditaktivitet (under en given tidsperiod)
 • obetalda skulder

Svårt att få privatlån om man har en betalningsanmärkning

På den svenska lånemarknaden får de flesta låntagare nej från banken om det förekommer en betalningsanmärkning. Ovan nämns några de vanligaste anledningarna till att banken säger nej, men betalningsanmärkningen är ofta = svårt att få lån.

Betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag som ger kreditupplysningar att en person misskött sina betalningar. En vanlig anledning till en notering är att en borgenär gjort en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden mot en gäldenär.

Det är alltså inte kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, det är alltså en notering hos kreditupplysningsföretagen. Men, det är kronofogdens beslut som ligger till grund för noteringen i registret.

Anställningsform – en icke fast anställning är ofta = svårt att få lån

En annan viktig del som banker & långivare ger avslag för är om man har en anställningsform som inte är s.k. tillsvidareanställning, dvs ett fast jobb. Anställningsformer som ofta gör att det är svårt att få privatlån är:

 • Egen företagare
 • Projektanställning
 • Timanställning
 • Frilans
 • Konsult
 • Student
 • Pensionär

Medlåntagare – ansöker man tillsammans ökar chansen till ett ja från banken

Banker och långivare bedömer på olika sätt hur väl en kund kan förväntas klara det lån som har sökts. Om låntagaren söker tillsmans med någon, ofta en partner, så ökar chanserna markant att lånet ska bli godkänt. Banker och långivare ser då 2 inkomster och om det skulle bli sämre tider för någon av låntagarna så finns det en låntagare till. Alltså dubblerad inkomst och halverad risk.

Samla lån & krediter

Har du många lån & krediter kan det vara en god idé att försöka slå ihop dem till ett privatlån. Det innebär att istället för att ha flera lån utspridda hos olika långivare, så samlar man ihop alla lån och lägger det lånet hos en enda långivare som då också löser gamla lån & krediter. På så vis kan du ofta få ned månadskostnaden och det blir dessutom mycket lättare att hålla reda på ett enda lån.