Spelar det någon roll vilken typ av betatalningsanmärkning man har eller hur gammal den är? Comboloan förklarar det som är viktigt om du ansöker om bolån med betalningsanmärkning.

För en bolånetagare med betalningsanmärkning betyder det ofta att man är diskvalificerad från att få bolån från de traditionella bankerna tills dess att betalningsanmärkningen försvinner. Men det finns numera ett antal bolåneaktörer som kan hjälpa till när man har svårt att få lån. Dessa bolånegivare lägger mindre vikt vid historiken och tittar istället mer på aktuell återbetalningsförmåga. Ofta hittar man en sådan lösning genom att använda ett obelånat övervärde i bostaden, och på så vis kan skulder och andra lån bakas in i ett nytt bolån. Det kan skilja sig lite mellan olika institut, men ofta kräver bolånegivaren att kunden också måste lösa andra lån och även flytta över sina existerande bolån. Innan man flyttar över bolånen bör man förstå om man i och med det nya bolånet också drabbas av amorteringskravet och hur det påverkar månadskostnaden.

Bolån med betalningsanmärkning, vilka långivare säger ja?

På den svenska marknaden är Bluestep, Nordax, Svea och Marginalen de bolånegivare som tydligt på hemsida och i sin kommunikation klargör att bolån med betalningsanmärkning inte är en anledning i sig för att avslå en bolåneansökan. Bolån trots betalningsanmärkning hos Bluestep, Nordax, Marginalen och Svea kan fungera givet att den totala bilden visar att bolånetagaren kan påvisa god återbetalningsförmåga framöver. Man kan ofta bortse från historiken, men vill också förstå varför låntagaren dragit på sig sin betalningsanmärkning och hur låntagarens situation har förändrats så att det inte kommer att ske igen.

Betalningsanmärkningar har ofta sin förklaring

Förutom att bolånegivarna genom kreditupplysning får fram vem eller till vilket företag skulden som resulterat i betalningsanmärkningen härstammar från, så finns det fler saker som kan förklara. Det är inte ovanligt att betalningsanmärkningar uppkommer i samband med livshändelser och kriser. Vanliga anledningar är skilsmässa, konkurs, blivit av med jobbet och sjukdom.

Dessa livskriser ökar sannolikheten att få betalningsanmärkning:

  • Skilsmässa
  • Uppsagd från jobbet
  • Konkurs
  • Sjukdom

För personer som drabbats av olika kriser, visar statistik att risken för betalningsanmärkning ökar. Men, ur ett positivt perspektiv så kan många personer som gått igenom en kris och dragit på sig en anmärkning ofta ganska snabbt ta sig tillbaka och bli av med sina betalningsanmärkningar. Det är också viktigt att inse att en kreditupplysning ofta kan vara en ögonblicksbild av hur det såg ut i en persons ekonomiska liv för kanske 12 månader sedan. Personen i fråga har kanske blivit frisk igen, kunnat återgå till sitt jobb, en annan person har kanske efter sin skilsmässa hittat en ny partner och blivit sambo och en tredje har får nytt jobb. Ibland har dessa uppgifter inte blivit uppdaterade i kreditupplysningen och då ser verkligheten och historiken olika ut. Långivare som Bluestep, Nordax, Svea och Marginalen har ofta möjlighet att gräva lite djupare i en kunds situation och kan komma att begära in kompletterande uppgifter såsom lönespecifikation, anställningsbevis eller revisorsintyg för att få en aktuell bild. Personer som nyligen flyttat ihop kan ofta också dra nytta av att man blir 2 personer på bolånet, vilket ökar chansen för att banken ska acceptera att ge låntagare ett bolån trots betalningsanmärkningar.

Genom Comboloans bolåneförmedlingstjänst kan du ansöka om bolån med betalningsanmärkningar om du ska:

  • Köpa bostad (lånelöfte)
  • Flytta bolån
  • Konsolidera smålån (samla lån i bolånet)
  • Utöka bolånet

Vill du få hjälp att förhandla dina bolån?


Comboloans bolåneförmedling är kostnadsfri för dig som låntagare. Man identifierar sig via Mobilt BankID, konkurrensutsätter flera långivare som lägger bud, det registreras bara en kreditupplysning och ofta kan man få besked inom 24 timmar.

Kreditupplysningsföretagens roll gällande betalningsanmärkningar

Den som har fått en betalningsanmärkning har fått det i kreditupplysningsföretagens register. En sådan anteckning i kreditupplysningsföretagens register betyder att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. Några av de mest kända kreditupplysningsföretagen i Sverige är UC (Upplysningscentralen), Bisnode, Creditsafe och Syna. Kreditupplysningsföretagen samlar in uppgifter om obetalda skulder från många olika ställen, tex myndigheter, kommuner och banker. Informationen som kreditupplysningsföretagen samlat in används av långivare och andra företag som gör olika former av kreditbedömningar. Om du har fått en betalningsanmärkning kan det vara svårt att låna pengar, få en hyresrätt, skaffa mobilabonnemang och inte minst är det svårt att få bolån med betalningsanmärkning.

En anmärkning uppstår när?

Om någon är skyldig pengar till någon person, organisation eller företag och inte betalar, kommer det normalt sett en påminnelse. Om räkningen inte betalas kommer från den gå antingen till ett inkassoföretag som arbetar med att kräva in pengar, eller till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kan besluta om indrivning av obetalda skulder. Inkassoföretag kan välja att antingen själva driva in pengarna eller överlämna ärendet till Kronofogden. Om skulden är till en statlig myndighet, kan en notering om obetald skuld gå direkt till kreditupplysningsföretagen och bli till en betalningsanmärkning i deras register utan att ett inkassobolag har varit involverade.

Om skulden fortfarande inte betalas, ansöker den person eller företag som saknar betalning om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta noteras då i Kronofogdens register. När den obetalda skulden registreras hos Kronofogdemyndigheten skickas ett brev till den som är skyldig pengar, som då får veta vem som har ett skuldkrav. Den som inte betalar eller gör några invändningar kommer att få ett utslag från Kronofogdemyndigheten. Utslaget kreditupplysningsföretagens bär att den som inte fått sina pengar kan begära att Kronofogden driver in skulden. Det är i detta skede som ärendet registreras som en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register.

Betalningsanmärkningen stannar kvar i 3 år för fysiska personer

En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för fysiska personer och fem år för juridiska personer. Betalningsanmärkningen ligger kvar oavsett om skulden reglerats eller ej. Betalningsanmärkningen anses av banken som en indikation på högre risk genom att personen inte skött sina ekonomiska åtaganden. I praktiken varierar det dock hur länge en anmärkning faktiskt finns registrerad, det varierar nämligen beroende på vilken typ av skuld det gäller. Kortast tid är 2 år för kontokortskrediter och längst stannar en anmärkning för skuldsanering som stannar i 5 år (eller så länge avbetalningsplanen pågår).

Kronofogden utfärdar inte betalningsanmärkningar

Många tror att det är att Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men det stämmer inte. En betalningsanmärkning är alltså något som kreditupplysningsföretagen noterar i sina register.