Har du svårt att låna på grund av att du är egen företagare eller för att du just nu saknar fast anställning? Comboloan kan hjälpa dig att hitta en bank som kan ge dig en andra chans trots betalningsanmärkning?

Svårt att få lån är ett populärt begrepp som långivare använder på sina hemsidor och på Google för att nå denna målgrupp. Svårt att få lån förekommer också på jämförelse sajter som Compricer, Finansportalen eller Comboloan där du befinner dig nu. Svårt att få lån används också av tex Hemnet där man lagt in långivare som BlueStep, Nordax och Svea under de vanliga bankerna och kallar den delen för svårt att få bolån.

Bolån en lösning när det är svårt att få lån

Bankkunder som faller inom ramen för begreppet svårt att få har vidgats och ändrats under åren. Störst av bankerna i detta segment är BlueStep som också var en av de första långivarna som tydligt kommunicerade att man var just ett komplement till de traditionella bankerna, när låntagare fick nej av banken. Initialt var målgruppen och kundsegmntet väldigt tydligt kopplat till betalningsanmärkning. I stort sett att de traditionella bankerna såsom SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank har historiskt sagt nej kunder som haft en betalningsanmärkning eller fler, vilket gjorde att dessa kunder hade svårt att få bolån. Med en aktör som BlueStep så öppnades möjligheten att få bolån igen för den gruppen.

Bolån trots betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att man inte har skött sina betalningar. Det är alltså inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar en betalningsanmärkning, men en betalningsanmärkning indikerar att en skuld är eller har varit registrerad hos Kronofogden och denna information finns då också registrerad hos kreditupplysningsföretagen som för register och där har det alltså bliv en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning försvinner efter 3 år förutsatt att kunden har betalat sin skuld och inte ådragit fler betalningsanmärkningar under tiden.

För en bolånetagare med betalningsanmärkning betyder det således inte bara att man har svårt att få lån, man är mer eller mindre diskvalificerad att få bolån från de traditionella bankerna tills dess att betalningsanmärkningen försvinner. En kategori kunder med ännu tuffare möjligheter att få lån är kunder som inte bara har en betalningsanmärkning utan också en aktiv skuld hos kronofogden. I sektionen ”låna pengar med skulder”, se länk här! beskrivs hur det trots allt kan vara möjligt att låna trots betalningsanmärkning och skulder hos kronofogden och vilka kriterier som då är nödvändiga.

Sammanfattningsvis, när begreppet ”svårt att få lån” växte så började låntagare vända sig till BlueStep, Marginalen, Svea (nyligen Nordax) som kunde bortse från historiken och istället titta på aktuell återbetalningsförmåga och genom att ofta använda ett obelånat övervärde i bostaden, så kunde skulder och andra lån bakas in i ett nytt bolån, som i slutändan gav låntagaren en ny chans att få bolån och komma tillrätta med sin ekonomi.

Begreppet svårt att få lån har breddats

Med åren har kategorin svårt att få lån breddats till att också innefatta kunder som inte får lån för att dom inte har fast anställning utan istället är egenföretagare, projektanställda, vikariat, visstidsanställda eller kanske konsulter. Många hävdar att dessa anställningsformer helt enkelt ligger i tiden och att vi lever i en ”gig-ekonomi”. Man tar anställning eller uppdrag ungefär som en artist som gör en spelning och säger att hen gör ett ”gig”, så gör personer som anammar gig-ekonomin ungefär detsamma, man kanske har flera uppdrag parallellt, kanske delvis anställd eller hel frilans. Poängen är att de traditionella bankerna ofta avslår en bolåneansökan, eller ansökan om annan kredit om inte anställningsformen är en tillsvidareanställning, alltså heltid eller fast anställning. Vi har alltså en ganska stor grupp i samhället som har svårt att få lån.

Vanliga kundgrupper som har svårt att få lån

  • En eller flera betalningsanmärkningar
  • Anställningsformer som inte = heltid eller tillsvidareanställning
  • Hög kreditaktivitet
  • Många blancolån
  • Personer med kort kredithistorik, dvs nytillkomna till Sverige eller kanske ungdomar som just gått ut skolan och därmed inte hunnit bygga upp någon kredithistorik.