Vid en överlåtelse av en skuld sker en denuntiation så att gäldenären vet vem skulden ska betalas till.

Denuntiation betyder att det skickas en underrättelse om en överlåtelse till gäldenären så att gäldenären vet vem skulden ska betalas till. Enkla skuldebrev är utställda till en specifik, namngiven fysisk eller juridisk person. De är i grunden inte tänkta att överlåtas som löpande skuldebrevet. Men, det är ändå möjligt att skriva över ett enkelt skuldebrev på en ny borgenär. 

Vid överlåtelse av enkla skuldebrev gäller 2 saker för att det ska vara giltigt:

1. Villkoren som gäller för skulden får inte ändras till gäldenärens nackdel.  Följaktligen är det alltså inte tillåtet att höja räntan eller på annat sätt via till exempel nya avgifter som inte var med i det enkla skuldebrevet som ska överlåtas. 

2. Den andra saken som måste till vid överlåtelse av ett enkelt skuldebrev är att en denuntiation görs. Själva överlåtelsen blir giltig först när låntagaren informerats om att skulden nu har en ny fordringsägare. 

Ovan gäller alltså enkla skuldebrev, för innehavarskuldebrev så behövs ingen denuntiation då ett innehavarskuldbrev i sin original utformning är tänkta att fritt kunna överlåtas.  

Denuntiationen gäller primärt skulder i pengar, men kan också innefatta produkter och andra typer av fordringar. Ofta handlar det om lån och krediter, men kan även vara en produkt som ska återlämnas eller en annan fordran. Förutsatt att denuntiationen skett enligt gällande lagar, har låntagaren har ingen rätt att motsätta sig att en skuld skrivs över på en ny fordringsägare. Men skulle så inte vara fallet går det att bestrida överlåtelsen. 

Det finns egentligen inga formella krav på att en denuntiation ska ske skriftligt, kan alltså i princip lika gärna vara muntligt. Det finns heller inga krav på att denuntiationen ska bekräftas som en ”rättslig delgivning”, det är tillräckligt att en denuntiation skickats ut för att den ska vara giltig. Det vanligaste är ändå att denuntiation sker och ett tips är ändå att göra det skriftligt, helst av alla tre parter, då minskar risken att det blir en tvistefråga längre fram

Ett skuldebrev kan i vissa fall kallas för revers och får endast handla om pengar. När man lånar till ett privatlån tas det ut ett skuldebrev och som är löpande. Finns det ett löpande skuldebrev som kan överlåtas så är det innehavaren av skuldebrevet som är betalningsansvarig när löptiden går ut.