Om du vill byta bank och flytta dit bolån till en ny bank, måste du be den gamla banken om ett amorteringsunderlag först

Amorteringsunderlag - detta är syftet

Ett amorteringsunderlag beskriver hur kundens nuvarande bank har beräknat den specifika kundens amortering. För att kunna byta bank och få ett erbjudande om bolån från en ny bank måste kunden kontakta sin bank och begära att få ut amorteringsunderlaget. 

Amorteringsunderlaget är ett dokument som styrker det amorteringskrav som kundens bolån lyder under. Det finns en mall för amorteringsunderlag som är framtagen av bankföreningen och den är gemensam för alla bolånegivare. Oftast behöver kunden höra av sig till sin gamla bank via telefon, men det finns även långivare som erbjuder tjänsten att kunden själv får ladda ner amorteringsunderlaget utan att behöva kontakta bankens personal. Underlaget skickas sedan per post och kan inte mejlas. 

Kravet på amorteringsunderlag 

Kravet på ett amorteringsunderlag har försämrat konkurrensen mellan bankerna eftersom det har blivit krångligare att byta bank. Amorteringsunderlaget är kopplat till de amorteringskrav som Finansinspektionen införde under 2017 och 2108. Amorteringskraven reglerar att man måste amortera för att sänka belåningsgraden samt sin skuldkvot. Amorteringskravet gäller enbart nya lån, vilket betyder att kunder som vill flytta sina bolån inte berörs. Genom att använda samma grund för amortering hos den bank som man flyttar sitt bolån till så ska man alltså inte behöva blir ”drabbad” av amorteringskravet om man inte var det hos sin tidigare bank. Tanken var alltså från myndigheternas håll att amorteringsunderlaget skulle underlätta vid flytt av bolån, men istället har det byggts in en tröghet i processen.

Krångligt att begära ut amorteringsunderlaget

En del aktörer på bolånemarknaden menar att den krångliga rutinen att begära ut amorteringsunderlaget hos banken man ska lämna, blir till fördel för osmidiga banker. Ur ett positivt perspektiv så händer det ofta att ursprungs banken vid ut begäran av amorteringsunderlag inser att kunden är på väg att lämna och då ”kontrar” med ett matchande bud.  Positivt för bolånekunden kan man tycka, eller så kan man ställa sig frågan varför man betalat för mycket till banken under de år man varit där tidigare. 

Amorteringsunderlagets innehåll

Namn

Personnummer

Aktuell bostad

Amorteringsgrundande värde

Datum för värde

Amorteringsgrundande skuld

Låneinformation om bostaden

Akteull skuld som ej omfattas av amorteringskrav

Aktuell skuld som omfattas av amorteringskrav

Total amortering på bostaden (årsvis, kvartal eller per månad)

Total amortering på lån som omfattas av amorteringskrav (årsvis, kvartal eller per månad)