Upprättas ofta när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar (jfr Amorteringsplan).