Skuldsätta sig så att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder helt eller delvis.