En handling som kompletterar skuldebrevet till ett bundet lån och av vilken det framgår vilken räntesats lånet löper med samt vilken villkorsändringsdag som gäller, m.a.o. lånets löptid.