Ofta det samma som fordran. En bankkunds banktillgodohavande är summan av vad han har på sina konton i banken.