Lån där amorteringstakten ändras under lånets löptid efter en - oftast - i förväg fastställd plan. Amorteringen är vanligen lägst i början för att därefter öka.