Vanligen det samma som behållningen på ett konto. Även skillnaden mellan debet och kredit på ett konto.