Statligt bidrag som täcker del av räntekostnaden för nybyggda permanentbostadshus.