Ofta det samma som att erbjuda till försäljning. T.ex. realisera tillgångar.