Att lämna t.ex. ett pantbrev som säkerhet för ett lån.