Det pris som t.ex. en fastighet eller en aktie hade vid tidpunkten för köpet/förvärvet.