Har du köpt ett nytt hus tillkommer kostnader för pantbrev. Läs mer om vad pantbrev är och vad det innebär.

När du lånar pengar till bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Köper man en fastighet eller tar ytterligare lån på en fastighet man redan har, då kan man använda den som säkerhet för bolånet genom att upplåta en så kallad panträtt i fastigheten. Det innebär att om man inte kan betala sina bolån, så kan banken kräva att innehavaren av bostaden säljer den och därigenom kan banken få tillbaka det utlånade beloppet och viss tillkommande ränta.

Vad är ett pantbrev?

När man lånar pengar för att köpa en bostad sätter man bostaden som pant hos banken. Det är inskrivningsmyndigheten som handlägger och registrerar pantbrev men i regel sköts detta av banken. Pantbrevet innebär att banken skulle kunna kräva att den pantsatta bostaden måste säljas ifall om den som står på bolånen inte kan betala räntan för lånen.

Pantbrev är bankens säkerhet

Banken vill ju ha tillbaka sina pengar och de har tagit din bostad som säkerhet för just detta. Pantbrevet är det juridiska beviset för att banken på sätt och vis äger din bostad. Åtminstone den delen som är belånad. För bostadsrätter krävs inget pantbrev.

Kostnad för nya pantbrev:

· 2% av pantbrevets belopp

· 375 kr avgift

Tidigare pantbrev är giltiga

Tidigare pantbrev gäller, men om man ska låna mer än det belopp bostaden varit intecknat till, behöver man komplettera med ett nytt pantbrev. Äldre fastigheter har alltså ofta fler än ett pantbrev med olika belopp på för att eventuellt kunna användas för olika långivare. För att en långivare ska kunna veta vilka pantbrev som är uttagna på en fastighet utfärdas så kallade gravationsbevis. Pantbreven innebär att tidigare ägare tagit lån med huset som säkerhet. Pantbrevet är på ett belopp och detta belopp visar när banken senast gjorde en värdering av huset.

Lantmäteriet ansvarar för Pantbrevs systemet och man ansöker om lagfart hos Lantmäteriet

När man köpt eller på annat sätt förvärvat en fastighet eller tomträtt (tex genom gåva, arv eller bodelning) ska man ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera ny ägare. Detta ska ske inom tre månader efter förvärvet.

Hos lantmäteriet ligger också ansvaret för den svenska pantbrevs- och inteckningsverksamheten som sker via Pantbrevs systemet. Här samarbetar lantmäteriet med banker, kreditinstitut och fastighetsbolag. Om man till tex ska ansöka om ett nytt pantbrev, om ett skriftligt pantbrev har kommit bort eller om du vill byta ett skriftligt pantbrev till ett datapantbrev, så kan lantmäteriet hjälpa till.