Anbud. En uppgift om till vilket pris och övriga villkor en leverantör är beredd att sälja en vara eller utföra en tjänst.