Betalning. Att vara likvid, detsamma som att kunna betala (i rätt tid).