Skriftlig handling som visar att lagfart beviljats. L visar vem som är ägare till fastigheten.