Inskrivning i fastighetsbok av fastighetsförvärv genom köp, arv etc.