Granskning av lånesökandes kreditvärdighet, dvs. återbetalningsförmåga och förmåga att ställa/lämna säkerhet för den sökta krediten.