Lägga om lån. Förlängning av lånet med t.ex. nya villkor och ändrad räntesats.