Sker då upplupen ränta (se d:o) läggs till kapitalet. K sker i regel i samband med årsskifte.