Inskrivning hos tingsrätten i fastighetsbok av visst penningbelopp i fast egendom. (jfr. Pantbrev)