Myndighet hos tingsrätt som har hand om kommunens fastighetsbok (se lagfart och inteckning)