Ett pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i en fastighet.