Långfristigt lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom (se Bottenlån).