Det sammanlagda belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. A är vanligen lika stor under lånets hela löptid. (jfr. Rak amortering)