Fast avgift som tas ut vid försening. För att vara ”tillåten” måste den vara avtalad i det ursprungliga avtalet mellan parterna.