Kontantinsats behövs för att bankens ska bevilja ett bostadslån. Ska du köpa bostad, säkerställ kontantinsatsen i ett tdigt skede.

Kontantinsats behövs för att kunna få bolån

Kontantinsats är det belopp man själv sätter in vid köpet av en bostad. Den 1 oktober 2010 infördes bolånetaket och det betyder att om man lägger bolånet på maximal nivå, dvs 85% av bostadens värde, då måste man lägga till resterande delen, dvs 15% som en kontantinsats.

Bolånetaket är lagstadgat på 85%, resterande finansiering kommer från låntagarens kontantinsats. Det är alltså lagstadgat att bolånet som mest får utgöra 85% av finansiering, resterande del ska man finansiera med den egna kontantinsatsen eller möjligen delvis med ett lån utan säkerhet, dvs ett blancolån.

Vad är då bottenlån och topplån?

Det var ännu vanligare förr, men ibland erbjuder vissa banker och långivare ett bolån som består av ett bottenlån och ett topplån. Ett topplån har oftast högre ränta än ett bottenlån. Anledningen är att den övre delen (topplån) belåningen ligger nära bostadens marknadsvärde, vilket innebär en större risk för banken om bostaden skulle sjunka i värde. Många långivare erbjuder idag inget topplån utan ”bara” ett bolån upp till 85% belåningsgrad. Om en långivare delar upp bolånet i två delar brukar bottenlånet uppgå till mellan 75 - 80% av bolånet och således resterande som topplån.

Belåningsgrad under 85%

Kontantinsats kan ju också vara mer än det lagstadgade bolånetaket på 85%. Det är vanligt att när man köper sin första bostad att belåningsgraden utnyttjas till max och att de 15% har sparats ihop eller om man kunnat få stöd av sin familj med den första insatsen. Såsom bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren har de flesta få se hur deras bostäder har ökat i värde, vilket gjort att många har fått en faktisk belåningsgrad långt under de initiala 85% man började på. För många har det också inneburit att man kunnat växla upp till en dyrare bostad och då använt en del av värdestegringen i den första bostaden som kontantinsats i den nya. Många har kunnat dra fördel av att de stigande bostadspriserna och det faktum att många gjort stora vinster på sina bostäder att man kunnat lägga sig på lägre belåningsgrader, vilket i slutändan betyder lägre bolånekostnader. Andra har utnyttjat övervärdet i bostaden för att renovera eller bygga ut sin nuvarande bostad. När det kommer till förhandling av bolåneränta har belåningsgraden stor betydelse och en låntagares förhandlingsläge förbättras avsevärt ju mindre del av bostadens som är belånad.

Genom att använda Comboloans verktyg ”Vad är en rimlig målränta” kan man som medlem jämföra sig med andra medlemmar på Comboloan. I den algoritm som räknar fram den indikativa målräntan så är just belåningsgraden en av flera viktiga parametrar. Tjänsten ”målränta” hittar man här!