Plan för hur ett lån skall återbetalas.(jfr. Avbetalningsplan)