Vill du se över dina blancolån & jämföra vilka alternativ som finns på marknaden? Vi hjälper dig jämföra blancolån och samla dina befintliga smålån!

Hitta rätt Blancolån hos Comboloan

Blancolån (privatlån), lån utan säkerhet är en typ av lån som man kan ansöka om utan att det krävs någon säkerhet eller insats från låntagarens sida. Låntagaren behöver inte pantsätta te.x sin bostad för att kunna bli beviljad ett blancolån.

Räntan på blancolån är generellt högre än den är för ett bolån där huset eller bostadsrätten låntagaren ska köpa eller har redan äger fungerar som säkerhet eller pant. Räntan varierar stort mellan de långivare som erbjuder blancolån och därför är det viktigt att noggrant jämföra villkoren som de olika bankerna och långivarna erbjuder. Lånets löptid, dvs hur hur lång tid låntagaren får på sig att betala tillbaka lånet till långivaren. Återbetalningen kallas för amortering och ju högre amorteringstakt, desto kortare löptid, men också högre månadskostnad får kunden.

Vad krävs för att kunna få ett blancolån?

Oftast vill banken att låntagaren har en fast anställning eller inkomst från pension och att låntagaren inte har några betalningsanmärkningar. Men det finns långivare som erbjuder lån trots betalningsanmärkning, räntan är då oftast något högre och det maximala beloppet kunden får låna blir oftast lägre, detta för att långivaren bedömer att risken större.

Det är klokt att redan innan man ansöker om ett blancolån, säkerställa hur mycket lån hushållet mäktar med och hur amorteringarna över tid påverkar den ekonomiska styrkan. Att göra en ekonomisk kalkyl för att se hur ekonomin ser ut innan lånet och också kalkylera hur lånet påverkar långsiktigt om man bestämmer sig för att ta ett lån.

Jämför blancolån genom Comboloans jämförelsetabell

Det är viktigt att man jämför olika bankers villkor och räntor innan något beslut tas om att ansöka om ett blancolån. Comboloans jämförelsetabell för blancolån hittar ni här! och om du föredrar att Comboloan förhandlar fram bästa blancolån åt dig så kommer du till förhandlingstjänsten här! Om du redan har lån och vill omförhandla befintliga blancolån och kanske samtidigt rensa bort skulder på kreditkort så finns ofta goda möjligheter att sänka månadskostnaden om ni använder tjänsten.

Annuitet eller Rak amortering

Vanligaste sätten att återbetala ett blancolån på är:

· Annuitet

· Rak amortering

Annuitetslån innebär att man betalar samma belopp varje månad till dess lånet är helt avbetalat. Månadsbeloppet innehåller både en amortering, eller avbetalning på lånet, samt en ränta. Efter hand som du betalar av på ditt lån sjunker räntedelen, så för att ha en konstant månadsutgift ber banken dig göra något lägre amorteringar i början och något högre i slutet av den totala avbetalningstiden. Summan av de båda delarna är därmed varje månad densamma så länge du har lånet.

Rak amortering som innebär att skulden minskar med samma belopp månadsvis, vilket betyder att man betalar ett högre månadsbelopp i början och mindre mot återbetalningstidens slut. Bra att tänka på kan vara det alltid är möjligt att amortera extra eller helt lösa blancolånen utan kostnad om man vill och kan.