Delat ansvar betyder att ansvaret för t.ex. betalningen av ett lån är delat på visst sätt, t.ex. hälften var (jfr solidarisk borgen).