Ränta är avkastning på kapital eller priset på

Ränta är priset på pengar. Ränta betalas ofta av någon som lånar ut pengar, en låntagare, och erhålls av någon som lånar ut pengar, dvs en långivare.  Den ränta som en låntagare ska betala till banken för att få låna pengar kallas för utlåningsränta. Den ränta som en privatperson får om hen i stället sätter in pengar på ett sparkonto, kallas för inlåningsränta. 

Hur länge vill du binda din ränta?

När det kommer till ränta på lån så finns det primärt två varianter:

• Rörligt ränta

• Bunden ränta

Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan eller något index (t.ex. Stibor). Ett privatlån eller så kallat blancolån brukar oftast ha rörlig ränta. Bolån med den kortaste bindningstiden på 3 månader kallas ofta att de har rörlig ränta, även om räntan egentligen är bunden i 3 månader. De övriga bindningstiderna för bolån brukar vara mellan 1 och 10 år och de kallas bundna räntor. Blancolån är vanligtvis rörliga. 

Att förstå skillnaden mellan nominell och effektiv ränta

Den nominella räntan är den procentandel av den totala skulden som du ska betala till långivaren varje år. Men för att konsumenten enkelt ska kunna jämföra vad ett lån kommer att kosta hos olika leverantörer är långivarna i marknadsföring, förköpsinformation och i enskilda låneavtal tvungna att ange den effektiva räntan och visa med ett exempel. 

Effektiva räntan är den ränta som kunden ska betala inklusive de olika avgifter som långivaren tar ut för lånet. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta i procent. När man ansöker om ett blancolån, framförallt om avbetalningstiden är under många år, så är det viktigt att förhandla sig till en så låg ränta som möjligt. Bäst förutsättningar för att få lägsta möjliga räntan på ett blancolån får man oftast om man använder sig av en låneförmedlare. Där ställs bankerna mot varandra och kunden kan välja den långivare som erbjuder bäst villkor för dagen. Oavsett om ni använder er av en låneförmedlare eller om ni ansöker om lånet direkt hos banken eller långivare, kom ihåg att förhandlingen är viktig, det går att tjäna mycket pengar på att få ner räntesatsen.

Comboloans räntetabell för blancolån hittar ni här!

Comboloans låneförmedlartjänst för blancolån hittar ni här!