Lån vanligen för bostadsändamål, vars ränta är bunden under angiven löptid