Det belopp med vilket man (ofta regelbundet t.ex. en gång i månaden) betalar av på en skuld.