Uppmaning från t.ex. kreditgivare att betala en förfallen fordran.