(2017 = 44 800 kr) fastställes en gång om året av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. B speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bl.a. studiemedel och pension.