Amortering är en avbetalning på ett lån och avser den summa du betalar av på lånet vid varje betalningstillfälle.