2018-04-11

Comboloan sorterar ut bolånemarknaden: Del 2 av 5

Del 2 av 5:

Nischbankerna

Vi har valt att dela upp ”Nischbankerna” i två delar:

1)   Länsförsäkringar (LF) och Danske Bank (Danske) har traditionellt haft en stark lokal förankring. LF har 128 fysiska kontor och Danske har ungefär 50 stycken. Precis som alla banker finns deras bolåneerbjudanden även digitalt. Gemensamt för båda är också att man likt storbankerna jobbar med listpriser som är förhandlingsbara. Både LF och Danske har tagit för sig på bolånemarknaden under de senaste åren tagit minst 10% marknadsandel av nyutlåningen på bostadsmarknaden. Väljer man att lägga fler bankaffärer än bolånet hos aovan banker, kan det positivt påverka att man får en lägre ränta.

 

2)   SBAB, Ica Banken, Ikano Bank, Skandiabanken och Landshypotek klumpar vi ihop då alla har ett ”förförhandlat” erbjudande. SBAB har satsat hårt på bolånemarknaden unde de senaste åren och rapporteras ligga på mer än 15% av nyutlången. Tillsvidare (avtalen är uppsagda) står SBAB bakom även Ikano och Ica bankens bolån och man har en modell där belåningsgraden och lånebeloppets storlek avgör vilken ränta som erbjuds. Bäst boränta får man i dagsläget vid +4 miljoner kr i bolån och en belåningsgrad på 40%. Skandiabanken jobbar likt SBAB med erbjudanden kopplat till lånebelopp, belåningsgrad och att man lägger flera av sina bankaffärer hos dem. Även Skandiabanken har ökat sina marknadsandelar de seanste åren och man har ett storstadsfokus på sitt kundsegment. Landshypotek som visat sig vilja ta plats på bolånescenen på sistone har en liknande modell som övriga ovan nämnda, men satsar (i kontrast till Skandiabanken) uttalat väldigt fokuserat på landsbygden och man lånar i dagsläget bara ut till hus.

Comboloans jämförelsetabell med Listräntor, Snitträntor och Förhandlade räntor här!

Vi du får hjälp med din förhandling av bolån? Partnertjänsten hittar du här!

Inom kort

Del 3 av 5: Private Banking

Dela


2018-04-19

Storbanker justerar ned räntan

Stobankerna följer de nya långivarna nedåt

Läs hela


2018-04-12

Vi behöver din hjälp med förhandlade räntor!

Tjänsten förhandlade räntor bygger på att vi alla anstränger oss och rapporterar in!

Läs hela


2018-04-11

Danske är kreativa

Lanserar bolån med 2-års bindingstid till 1,29%

Läs hela


2018-04-11

Avanza hade lägst snittränta under mars

Återigen ligger Avanza i topp bland 3-månadersräntorna

Läs hela


2018-04-03

Lägre tillväxttakt för bostadslånen i februari

Den genomsnittliga bolåneräntan var 1,55% i februari

Läs hela


2018-03-27

Hitta rätt i bolånedjungeln: Del 1 - Storbankerna

Comboloan sorterar ut marknaden: Del 1 av 5

Läs hela


2018-03-26

Dyra sparkronor skattas bort i onödan

Avdragsrätten slopades 1 januari 2016, många dubbelbeskattas fortfarande

Läs hela


2018-03-24

Comboloan i media om bolåneuppstickarna

SVD rapporterar om bolåneuppstickarna, Comboloan blir intervjuade

Läs hela


2018-03-18

0,95% för en treåring

Enkla utmanar storbankerna med rekordlåg ränta

Läs hela


2018-03-17

Bankernas ekonomer tror på senare räntehöjning

Nordea och Swedbanks chefekonomer lutar åt senare höjning från Riksabanken

Läs hela


2018-03-14

Bankens motdrag på bolånemarknaden

Nischbanker och uppstickare möter konkurrens från kreativ bank

Läs hela


2018-03-14

Kul! Fortsatt mycket besökare på Comboloan

Uppmuntran: Uppdatera gärna dina uppgifter och aktivera dig gärna i vårt forum

Läs hela


2018-03-14

Inflationen lägre än Riksbankens prognos

Inflationstakten enligt KPIF 1,7% under februari

Läs hela


2018-03-13

Avanza erbjöd lägst snittränta under februari

Uppstickarbanken verkar ha tagit position på bolånemarkanden

Läs hela


2018-03-12

Hushållen lite positivare angående bostadspriserna

Enligt SEB:s boprisindikator har hushållens tidigare pessimistiska framtidsuppfattning om bostadsprisernas utveckling avstannat.

Läs hela


2018-03-01

Bästa förhandlarna i Februari fick 1,15% hos Swedbank

Februari månads bolånebarometer visar att bland Comboloans medlemmar så var det hos Swedbank som det var mest fördelaktigt att förhandla under månaden. Swedbank erbjöd de 20% bästa förhandlarna 1,15% med 3 månaders bindningstid.

Läs hela


2018-02-28

Comboloans kalkyler uppdaterade

Comboloans kalkyler uppdaterade med regler för skärpt amorteringskrav

Läs hela


2018-02-28

Ökar blancolånen i takt med amorteringskraven?

Sedan det förra amorteringskravet infördes i juni 2016 har blancolånen ökat kraftigt, 13% av blancolånen används till kontantinstsen vid bostadsköp.

Läs hela