Om man funderar över att omförhandla sina bolån bör man ha koll på vilka bindningstider man har på det nuvarande bolånet. Har man 3-månders bindningstid är det relativt enkelt, men har man bundna räntor bör man kanske hitta rätt timing för omförhandling. Skulle man omförhandla sina bolån under pågående bindningstid, så utgår ränteskillnadsersättning och det kan bli kostsamt beroende på hur många delar av bolånet som är bundet och hur lång tid det är kvar innan löptiden går ut.

Omförhandla ditt bolån, få ner bolånekostnaderna

Genom att omförhandla bolån kan man få ner sina bolånekostnader med 10-tusentals kronor per år. Det lönar sig att omförhandla sitt bolån, det är något vi på Comboloan sett sedan starten år 2000. Comboloans bästa förhandlare kan ofta spara upp till 30 000 kronor per år jämfört med bankernas listräntor genom att förhandla. Snittförhandlaren på Comboloan sparar ofta mellan 15 - 20 000 kronor per år jämfört med listräntan.

Snitträntan. Listräntan och Comboloans förhandlade räntor

Viktiga räntor att ha koll på:

  • Snitträntan
  • Listräntan
  • Comboloans förhandlade räntor

Ett annat begrepp som är värt att hålla koll på inför omförhandlingen av bolånen är den s.k., snitträntan som bankerna sedan 1 juni 2015 månadsvis måste redovisa. I Comboloans räntetabell för bolån framgår aktuella listräntor, snitträntor och Comboloans förhandlade räntor, vilket gör att man i dialogen med banken framstår som att man har koll på bolånen och att man är väl förberedd inför omförhandlingen med banken. Några andra viktiga saker att ha koll på innan man omförhandlar med banken är att ha koll på är den aktuella bostadens värde och hur stort bolån man har tänkt att ansöka om. Båda påverkar hur väl man kan pruta på bolånet och inte minst påverkar belåningsgraden, dvs bolånets storlek i förhållande till bostadens värdering vilken bolåneränta banken i slutändan kan bevilja. Låg belåningsgrad betyder att det finns goda förutsättningar för att omförhandlingen kommer gå bra.

Flera banker emot varandra och bara en kreditupplysning

Genom att använda Comboloans förmedlingstjänst slipper man flera kreditupplysningar vilket ytterligare stärker möjligheten till en bra bolåneränta. Att ha en bra individuell inkomst eller att hushållets gemensamma inkomst ser bra ut (typiskt = fast inkomst) är ett annat kriterie som borgar för en stark förhandlingsposition mot banken. Ansöker man genom Comboloan ställs ju också flera banker mot varandra vilket sparar tid och man kan snabbt få ett erbjudande med en konkurrenskraftig ränta utifrån ens egna förutsättningar och önskemål.