Att få låna pengar med skulder är inget som varken är lätt eller något man ska ta lättvindigt på. Tvärtom, har man skulder, gör man klokt i att ta tag i situationen.

Långa pengar för att refinansiera skulder

Varje situation är unik, men det kan finnas möjlighet att konsolidera lån och skulder och kanske lösa dessa med ett övergripande lån. Oavsett så måste alltid ett lån kunna betalas tillbaka och banken kommer att pröva kundens återbetalningsförmåga. Ett sätt att bli av med skulder och komma ner i månadskostnad är att lägga alla lån och krediter i ett lån och på så vis få ner månadskostnaden.

Bolån med skulder

Använd övervärdet i bostaden för att utöka bolånet

En annan lösning kan vara att ”baka in” skulder, lån och krediter i ett bolån. Det förutsätter att kunden har ett övervärde i bostaden, dvs det måste finnas belåningsutrymme. I Sverige är det lagstadgat att belåningsgraden maximalt får vara 85% av bostadens värde, det betyder alltså att för att kunna låna pengar med skulder och dessutom kunna baka in andra lån och krediter i bolånet, så måste den totala lånesumman inklusive bolån, skulder, krediter och andra lån understiga 85% av bostadens värde.

Lyckas man få ihop den delen återstår att prova KALP en, dvs får kunden ihop kalkylen. Banken är noggrann med att säkerställa att kundens återbetalningsförmåga är långsiktigt hållbar även om räntan höjs samt att kunden måste amortera enligt de nya amorteringskraven som införts i två steg först i juni 2016 och sedan det skärpta amorteringskravet i mars 2018.

Om man inte vill låna pengar med skulder, eller att man helt enkelt inte blir beviljad för att KALP:en inte håller så finns det möjligheter att ta sig ur skuldfällan. Ett sätt som ibland underskattas är att helt enkelt sälja nuvarande bostad, lösa lån och skulder med erhållen köpeskilling. Därefter och utifrån de förutsättningarna, skaffa en billigare bostad eller kanske hyra bostad.

Budget- och skuldrådgivare finns för råd och stöd

Man kan också vända sig till budget- och skuldrådgivare får få råd, stöd och idéer på hur man ska kunna få ordning på sin ekonomi. Det är man själv som bestämmer om och det kostar inget att få träffa en budget- och skuldrådgivare som dessutom har tystnadsplikt. En budget- och skuldrådgivare kan också vara behjälplig och ett stöd om man vill söka skuldsanering hos kronofogden. Det är kronofogden som beslutar skuldsanering kan beviljas, men en budget- och skuldrådgivare kan vara behjälplig såväl med ansökan om skuldsanering som under genomförandet av skuldsaneringen.