Lagfart och pantbrev ansöker man om hos Lantmäteriet. Det är också till Lantmäteriet man betalar in stämpelskatten och en expeditionsavgift.

Stämpelskatt och avgifter vid köp av fastighet eller tomträtt:

  • Lagfart
  • Pantbrev
  • Expeditionsavgifter

Lagfart för att registrera nya ägare av fastighet

När man har köpt en fastighet eller tomträtt ska man ansöka om lagfart för att registrera att man är ny ägare till fastigheten. Man ska ansöka om lagfart senast 3 månader efter att kontraktet är skrivet. Själva kostnaden för lagfarten kallas stämpelskatt och är den skatt man får betala när man köper en fastighet eller tomträtt samt när man tar ut en inteckning i fastigheten. Att få lagfart kostar 1,5% av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet (det högsta värdet) i stämpelskatt plus en avgift om 825 kronor.

Pantbrev när banken vill ha fastigheten som säkerhet för bolån

Om banken vill ha fastigheten som säkerhet för ett lån tillkommer också stämpelskatt för pantbrev. Kostnaden för pantbrev är 2% av beloppet på eventuella nya pantbrev som behöver utfärda plus en avgift om 375 kronor. Om säljaren redan har lån på huset finns det befintliga pantbrev som man tar över vid köpet och som man använder som säkerhet för sina bolån. Per definition är pantbrev är ett dokument som banken använder som säkerhet för det lånebelopp man behöver låna av banken.

Handlar det om köp av en bostadsrätt som ska pantsättas tar bostadsrättsföreningen ibland ut en pantsättningsavgift. Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift vilken tas ut av köparen om man ska finansiera sitt köp av en bostadsrätt genom att låna pengar på bank eller liknande kreditinstitut. Avgiften ska täcka föreningens arbete med anteckning om pantsättning i föreningens lägenhetsförteckning. Även för denna avgift gäller att stadgarna måste föreskriva att den får tas ut. Beräkning av avgiftens storlek bör även här göras enligt självkostnadsprincipen. Pantsättningsavgiften brukar ligga på 1% av prisbasbeloppet.

Kostnader för lagfart och pantbrev är avdragsgilla i deklarationen

Kostnader för lagfart och pantbrev eller pantförskrivningar är avdragsgilla i deklarationen när man skall sälja bostaden. Det innebär att man minskar en eventuell vinstskatt som skall betalas. För att finansiera en ny bostad måste man alltså utöver en kontantinsats på minst 15% och ett bolån på maximalt 85% av bostadens värde, också ha utrymme för stämpelskatter som lagfart, pantbrev och pantsättningsavgift (vid bostadsrätt) samt en del tillkommande avgifter.