Använd Comboloans KALP-kalkyl när du har hittat bostad. Här får du en god uppskattning av hur mycket du får över av lönen efter du har köpt bostaden.

KALP, Kvar Att Leva På är det den summa pengar som ett hushåll måste ha kvar att leva på efter att alla räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader är betalda. KALPEN som uträkningen kallas på branschspråk, görs alltid av en bank eller långivare för att kontrollera att du som låntagare har råd att betala tillbaka lånet.

Här får du en god uppskattning av hur mycket du får över av lönen efter du har köpt bostaden. Ange:

  • Villa eller Borätt
  • Nytt lån eller Omförhandling av befintligt lån
  • Köpeskilling
  • Kontantinsats
  • Månadsavgift (Borätt)
  • Taxeringsvärde, Byggnadsår, Driftkostnad, Tomrättsavgäld, (Villa)

Beräkna KALP för en bostadstyp. Tänk på att värdena i KALP-kalkylerna är mycket ungefärliga och att du bara får fram ett uppskattat värde.

Bostadstyp

Tänk på att värdena i kalkylerna är mycket ungefärliga och att du bara får fram ett uppskattat värde.

Exakt hur en KALP-kalkyl ser ut skiljer sig mellan banker och långivare, men via länken nedan ser ni hur Finansinspektionen använder sin KALP räknesnurra:

https://www.fi.se/contentassets/1f11d50883754a7da8c217457e154d46/den-svenska-bolanemarknaden-2021.pdf

Använd Comboloans KALP-kalkyl (bygger på samma räknesnurra som Finansinspektionen) när du har hittat bostad. Det är viktigt att man räknar noga på sin egen KALP och att man då tar med hushållets alla inkomster och utgifter. Även kostnader som tex underhåll, barnomsorg, bil eller studiekostnader bör inkluderas i den egna KALPEN. Även om det som blivande låntagare känns skönt att banken godkänt sin KALP så ligger det slutligen i både borgenärens och gäldenärens intresse att uppgifterna är så korrekta som möjligt, för i slutändan så ska man har råd med månadskostnaden för lånet och över tid ska hela lånet betalas tillbaka.