Gör en budget utifrån inkomst eller boendekostnad. Vad får bostaden kosta?

Verktyget nedan visar hur mycket du har råd att lägga på bostaden. Du kan utgå från 2 scenarios:

 • Inkomst – Vad säger bankerna
 • Boendekostnad – Hur påverkar drömbostaden din ekonomi
Har du råd med bostaden?

Här räknar du snabbt ut hur dyr bostad långivarna är beredda att bevilja dig lån till.

Tänk på att värdena i kalkylerna är mycket ungefärliga och att du bara får fram ett uppskattat värde.

Börja med en budget

Innan man början kolla runt på att köpa en bostad bör man ha koll på sin budget i utgångsläget och i framtiden. Att titta på en bostad som överstiger budgeten kommer antingen göra att banken säger nej för återbetalningsförmågan anses för svag eller att den egna privatekonomin blir så pass ansträngd att budgeten helt enkelt inte räcker till.

Hushållets budget – inkomster

Vilka stadigvarande inkomster har hushållet? Inkomster som är stadigvarande är till exempel månadslön, olika bidrag såsom, studiebidrag, barnbidrag och bostadsbidrag. Även kapitalinkomster kan räknas som stadigvarande. För pensionärer är den sammanlagda pensionen den stadigvarande inkomsten.

Hushållets budget – utgifter

Ett hushålls utgifter kan se väldigt olika ut. En barnfamilj, med 2 vuxna som vill bo villa har helt andra omkostnader än en ensamstående pensionär som bor i en bostadsrätt. Oavsett förutsättningar och hushållets sammansättning så är det nödvändigt att ha koll på utgifterna. Det finns fler bra verktyg att tillgång på internet, tex från Hallå Konsument, Konsumentverket med flera. En bra bruttolista på vilka utgifter man bör ha koll på är följande månadsutgifter:

Bolåneräntor
Boendekostnader
 • Uppvärmning
 • El och vatten
 • Hemförsäkring
 • Sophämtning
 • TV avgifter
 • Bredband och telefon
Hushållskostnader
 • Mat och hygien
 • Transport
 • Kläder
 • Sparande
 • Övriga lån & krediter (ej bolån)
 • Övriga kostnader

Budget inför bostadsköpet

Utöver alla hushållets vanliga kostnader så tillkommer en massa utgifter när man ska köpa en ny bostad. Reservera en budget för följande kostnader när du köper ny bostad:

 • Kontantinsats
 • Lagfart & amortering
 • Nya möbler & inredning
 • Anlägga trädgård, garage och uteplats
 • Flyttkostnader
 • Övrig buffert