Eftersom den egna bostaden för många är familjens största och viktigaste investering, är det givetvis betydelsefullt att den blir så bra skyddad som möjligt. Tänk därför på att i tid ta en tillräckligt gedigen bostads- och hemförsäkring som täcker de reparationer och förluster som kan uppstå t.ex. vid ett inbrott, en brand, en vattenläcka eller ett angrepp av t.ex. mögel eller skadedjur.

Vissa specialförsäkringar har en direkt koppling till möjligheterna att kunna klara lånekostnader och kunna bo kvar om något skulle inträffa med familjeförsörjarens inkomst. Det finns försäkringar som garanterar att amorteringar och räntor fullföljs även om familjeförsörjaren t.ex. avlider och de efterlevande inte längre har samma inkomst. En sådan försäkring är ofta billig och tecknas enklast genom långivarens försorg.