De flesta använder en mäklare när de ska köpa eller sälja en bostad, men det är inte alltid nödvändigt. Mäklaren ska enligt lag ta tillvara både säljarens och köparens intressen. Det betyder bl.a. att du som köpare har en extra trygghet i mäklarens ansvarsförsäkring om något skulle hanteras felaktigt vid affären. Mäklaren tar hand om juridisk och ekonomisk handläggning. De upprättar köpekontrakt, ombesörjer ansökan om lagfart, etc. Det är också möjligt att mäklaren kan få ett bättre pris för bostaden om du ska sälja (men å andra sidan alltså dyrare om du ska köpa...).