En av de allra viktigaste sakerna man ska tänka på är att undersöka huset ordentligt innan man köper det. Enligt lagen så har du som köpare undersökningsplikt, d.v.s. du har skyldighet att före köp notera alla eventuella anmärkningar mot husets skick. Du kan alltså inte komma i efterhand och t.ex. kräva återbetalning, om du själv eller med hjälp av en inhyrd besiktningsman skulle kunna ha upptäckt felet i tid. Anlitar du en besiktningsman så är det denna som står för kostnader om något fel, som skulle kunna ha upptäckts innan köp, påträffas. Googla "fastighetsvärdering" så får du upp en mängd företag som utför besiktningar.

Det uppkommer många kostnader i samband med husköpet. Vissa kanske man inte tänker på. Dem kan du läsa om härunder.