Vi antar att du kommer överens med säljaren om ett visst pris för t.ex. en villa. Då ska du begära att få göra en egen professionell besiktning av fastigheten innan du skriver på köpekontraktet. Du kan även be om att få en klausul inskrivet i kontraktet att köpet får hävas om allvarliga brister i huset framkommer vid en besiktning.

Enligt lagen så har du som köpare undersökningsplikt, d.v.s. du har skyldighet att före köp notera alla eventuella anmärkningar mot husets skick. Du kan alltså inte komma i efterhand och t.ex. kräva återbetalning, om du själv eller med hjälp av en inhyrd besiktningsman skulle kunna ha upptäckt felet i tid. Anlitar du en auktoriserad besiktningsman så har denne en ansvarsförsäkring som faller ut om något ändå skulle ha råkat missas.
När köpare och säljare är överens om priset och övriga förutsättningar, upprättar mäklaren ett kontrakt som båda parter skriver under.