Förutom lagfart behöver du pantbrev för att kunna få låna till köpet. Långivaren vill ha en säkerhet för lånet. Säkerheten utgörs av att långivaren tar en inteckning i fastigheten, och som bevis för denna inteckning får långivaren ett pantbrev. Pantbreven utfärdas av lantmäteriet och registreras i centrala fastighetsregistret. När du köper t.ex. en villa finns det ofta redan pantbrev uttagna. En del av dessa kan vara outnyttjade. Då ska du inte ta ut nya, utan i samband med köpet ska du överta de gamla pantbreven av säljaren.

Pantbrev överlämnas från låntagaren till långivaren i samband med att lånet kvitteras ut och till ett sådant belopp att det motsvarar lånesumman. Genom inteckningen får långivaren betalt om panten, d.v.s. fastigheten, måste tvångsförsäljas för att få tillbaka lånebeloppet och eventuella obetalda räntor. Pantbreven utfärdas av lantmäteriet och registreras i centrala fastighetsregistret.